Aku Selamat Dari Perjanjian Keramat Hampir sepuluh tahun lamanya berada dalam lingkaran hitam dan akhirnya atas izin Allah aku selamat dari perjanjian keramat Terjebak dalam riba Sebelumnya saya akan menceritakan ihwal sebab musabab tentang peristiwa kelam yang menimpa saya. Saya ...